• Informacje na temat:

  zus renta 2015

Artykuły na temat: zus renta 2015
 • ...emerytalnej przestał obowiązywać. Jednak ZUS... nadal się do niego stosuje. To, że ZUS nie ma racji potwierdzają kolejne sądy. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 16 grudnia 2015

 • Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

  Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu

 • Jak co roku 1.03.2015 r. ZUS podwyższy świadczenia emerytalno-rentowe. W tym roku metodą kwotowo-procentową. Podwyższona zostanie...

 • Rentę rodzinną pobiera obecnie w Polsce 1,27 mln osób, najczęściej kobiety. Średnie świadczenie przekracza 1,8 tys. zł.

 • Blisko milion Polaków otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy

  Na rencie z tytułu niezdolności do pracy przebywa blisko milion Polaków. ZUS przyznaje świadczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a renta może być przyznana na stałe lub(...) zawodowego. Na czas przekwalifikowania się ZUS przyznaje również renty szkoleniowe.

 • ZUS zabierze rentę wypadkową osobom, które pobierają emerytury

  Rząd zamierza odebrać prawo do renty wypadkowej osobom, które pobierają emerytury. Takie rozwiązanie uderzy głównie w osoby, które zapadły na chorobę zawodową już po zakończeniu pracy.

 • ZUS kwestionuje wynagrodzenia górników

  Około 40 tys. byłych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego ma prawo do przeliczenia emerytur na podstawie przepisów ustawy z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552). Osoby te muszą jednak udowodnić wysokość zarobków m.in. z 20 lat wybranych z całego okresu kariery zawodowej. I tu zaczynają się schody. Bo...

 • Od 1 marca o 0,24 proc. zwaloryzowane zostaną emerytury i renty. Do świadczeń do 2 tys. zł brutto wypłacone zostaną jednorazowe dodatki. Wyższe świadczenia otrzymają zarówno otrzymujący rentę i emeryturę z ZUS, jak i z KRUS.

 • Zmiany w emeryturach i rentach w 2015 r.

  ...1 marca 2015, jak co roku, będzie waloryzacja świadczeń. Ale tym razem po nowemu. Na co mogą liczyć emeryci i renciści?

 • ZUS dyskryminuje doświadczonych pracowników jeśli zachorują

  Starsze osoby z długim stażem, za które zaprzestano opłacania składek, nie mają szansy na rentę, jeśli lekarz orzecznik uzna je tylko za częściowo niezdolne do pracy.