• Informacje na temat:

  zus renty i emerytury

Artykuły na temat: zus renty i emerytury
 • ...ponad 2 mln (blisko 1 mln osób pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy a ponad 1,2 mln renty rodzinne). Tylko w drugim kwartale 2015 roku ZUS wypłacił łącznie emerytom i rencistom ponad 43 mld zł(...) 1,8 mld zł). Lista świadczeń wypłacanych przez ZUS jest długa Przykładowo można jeszcze wymienić renty socjalne, zasiłki pogrzebowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie...

 • ZUS zabierze rentę wypadkową osobom, które pobierają emerytury

  Rząd zamierza odebrać prawo do renty wypadkowej osobom, które pobierają emerytury. Takie rozwiązanie uderzy głównie w osoby, które zapadły na chorobę zawodową już po zakończeniu pracy.

 • Z powodu choroby jestem w tragicznej sytuacji finansowej. ZUS odmówił mi przyznania emerytury, bo brakuje mi wymaganych przepisami udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Słyszałam, że w takiej sytuacji mogę wystąpić o emeryturę specjalną. Czy to prawda? Elżbieta z Kłodzka...

 • Emerytury i renty: Skala waloryzacji w 2018 r. wciąż nieznana

  Pracodawcy i związkowcy nie dogadali się co do sposobu zwiększenia rent i emerytur w przyszłym roku. Teraz pozostaje poczekać na propozycję rządu. - Trzeba młodym pracownikom powiedzieć prawdę, że pieniądze na wypłatę świadczeń się znajdą. Ale w ich portfelach - przekonuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.

 • Mam chorobę zawodową po pracy w hucie. ZUS przyznał mi rentę. Wciąż pracowałem jednak, więc dostawałem całą pensję i całą rentę. Niedawno odszedłem na emeryturę, do której ZUS dołożył mi tylko połowę renty. Czy nie ma sposobu, żebym nadal dostawał całą emeryturę i całą rentę? Czytelnik, Ostrowiec Świętokrzyski.

 • ZUS już nie odbierze emerytury lub renty na własnych zasadach. Czy to dobrze dla ubezpieczonego?

  Nowe przepisy ustawy emerytalnej, które weszły w życie 18 kwietnia, ograniczają możliwość zmiany lub uchylenia ostatecznych decyzji wydanych przez organ rentowy. Ustalają bowiem konkretne przesłanki i terminy, w których może to nastąpić.

 • Według planów rządu od marca 2017 r. najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będą...

 • Skok na składkę: Osoby, które osiągną obniżony wiek emerytalny bez renty

  Rząd chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną obniżony wiek emerytalny. I to nawet wówczas, gdy nie pobierają emerytury.

 • Przez ostatnie lata ZUS bardzo mocno ograniczył liczbę przyznawanych rent. 10 lat temu było blisko dwa razy więcej rencistów niż obecnie. Statystyki jednak...

 • W marcu z powodu deflacji emerytury i renty wzrosły o 0,24 proc. Emeryci mogą też liczyć na jednorazowe dodatki

  Deflacja w polskiej gospodarce związana jest przede wszystkim z utrzymującym się spadkiem cen na rynkach surowców, które są na poziomie najniższym od 2008 r. To sprawia, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług spadł w ubiegłym roku o 0,9 proc. Deflacja wpłynęła na waloryzację emerytur - od marca świadczenia wzrosły o 0,2 proc. Wyższa jest również kwota bazowa, na podstawie której obliczane są świadczenia. Aby zrekompensować emerytom niską waloryzację, wprowadzono jednorazowe dodatki,...