• Informacje na temat:

  zus składki

Artykuły na temat: zus składki
 • Wiadomo już, o ile wzrosną w przyszłym roku składki na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzają osoby prowadzące działalność...

 • ZUS rozliczył już pierwszych kilkadziesiąt tysięcy składek przekazywanych przez przedsiębiorców na indywidualny rachunek w Zakładzie, zamiast jak dotąd na cztery różne - poinformował w środę PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

 • Składki ZUS przy zbiegu ubezpieczeń

  Mam stałą pracę (na etat), ale zamierzam dorabiać sobie na umowy zlecenia w innej firmie. Czy od takich umów będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Irena z Katowic...

 • Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

  Płatnik składek jest zobowiązany terminowo opłacać należności składkowe do ZUS. Nieterminowe ich regulowanie zasadniczo powoduje konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Z kolei płatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który nieterminowo opłaca za siebie składki, organ rentowy wyłącza z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast nieterminowa płatność składki

 • Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS oraz terminowo rozliczać i opłacać należne od wynagrodzenia składki. Bywa, że tego nie robi. Jak to sprawdzić?...

 • Od 2019 roku niektórzy przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki ZUS w zależności od uzyskiwanego przychodu. Takie rozwiązanie będzie dostępne tylko dla osób opłacających tzw. "duży ZUS". Oprócz osób będących na "małym ZUS" ustawodawca wskazał także innych przedsiębiorców, których nie obejmie to rozwiązanie.

 • Zamierzam otworzyć kwiaciarnię. Słyszałam, że osoby, które zakładają własną działalność gospodarcza mogą liczyć na preferencyjne składki w ZUS. Na czym polegają te przywileje? Irena z Włodawy.

 • Wyższe składki ZUS dla prowadzących firmy

  O 57,6 zł wzrasta w tym roku podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Więcej także muszą zapłacić przedsiębiorcy, którzy korzystają z preferencyjnych ubezpieczeń w ZUS, bowiem o 100 zł wzrosła płaca minimalna.

 • Od początku grudnia 2015 roku właściciele firm mogą liczyć na duże ułatwienia w rozliczeniach z ZUS. Dzięki nowym przepisom mogą odroczyć termin płatności składek albo rozłożyć je na raty. Dotyczy to także zaległych składek.

 • Skutki zapłaty składek ZUS po terminie

  Zapłata przez płatnika należności składkowych do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek je uiścić, zwykle następuje wtedy, gdy chwilowo nie ma on wystarczających środków finansowych. Zdarza się też, że zwłoka w opłaceniu składek jest wynikiem zwykłego niedopilnowania. Za opóźnienia trzeba niestety płacić. Zapłata składek po terminie wiąże się bowiem z określonymi konsekwencjami, niekoniecznie