• Informacje na temat:

  zus składki 2013

Artykuły na temat: zus składki 2013
 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie(...) również wtedy, gdy ZUS przekwalifikuje samodzielną umowę o dzieło na umowę zlecenia.

 • Można odroczyć płatności składek ZUS

  W ubiegłym roku upadło 750 firm. Rozwiązaniem dla przedsiębiorcy mającego przejściowe problemy finansowe może być odroczenie przez ZUS terminu płatności składek.

 • Przez kilka lat prowadziłam działalność gospodarczą. W latach 2007 – 2009 firma źle prosperowała i nie odprowadzałam składek ZUS. Zaległości narastały, powiększone o odsetki, koszty upomnień itd. Środków na spłatę nadal nie mam. Czy to prawda, że mogę ubiegać się o umorzenie długu? – pyta Agnieszka A. z Mazowsza.

 • służbowej). Czy kwota dokonanego im zwrotu z tego tytułu jest zwolniona ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego?

 • ...emerytalnej, która miała miejsce w 1999 roku jest to, że nasze składki nie trafiają do jednego „zbiorczego worka” w ZUS, tylko na nasze indywidualne konta. To tzw. I filar emerytury. W 1999 r. powstały również Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) z kontami emerytalnymi – to II filar emerytalny. Składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane przez pracodawców są dzielone pomiędzy OFE i ZUS (ZUS część...

 • Osoba została powołana do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 15 stycznia 2015 r. Do 31 marca br. będzie ją pełnić nieodpłatnie, natomiast od 1 kwietnia 2015 r. przyznane jej zostanie prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.

 • ZUS może ci umorzyć zaległe składki

  Na złożenie wniosku mamy 2 lata Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o ich...

 • Składka na ZUS wzrośnie do ok.1100 zł?

  W 2015 r. składka na ZUS będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym minimalna składka wzrośnie do prawie 1100 zł. Analitycy są zaniepokojeni wzrostem wydatków na naczelne organy władzy państwowej.

 • Do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUS i do OFE (tak było wcześniej), czy tylko do ZUS. Konieczność tej decyzji wprowadziły nowe przepisy dotyczące emerytur z 2013 r. Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian w systemie emerytalnym.

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.