• Informacje na temat:

  zus świadczenia emerytalne

Artykuły na temat: zus świadczenia emerytalne
 • Świadczenia przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne pozwala uniknąć bezrobocia tuż przed emeryturą.

 • ZUS: Od stycznia złożono 148 tys. wniosków emerytalnych

  Od stycznia do 18 maja złożono 148 tys. wniosków emerytalnych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wydano już 98 tys. decyzji o wypłacie świadczenia.

 • ZUS rozesłał do 20 mln Polaków listy o stanie kont emerytalnych. To interesuje każdego, więc wyjaśnijmy, o co chodzi.

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego

 • Zobacz, co będzie miało znaczenie dla twojego przyszłego świadczenia.

 • Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego

  Osoby, które po przyznaniu emerytury nadal pracują, mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Jeżeli emerytura była obliczona według starych zasad, ZUS doliczy okresy składkowe i nieskładkowe, które wystąpiły po przyznaniu świadczenia.

 • Akta pracownicze; Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

  ...przekaże do ZUS odpowiednie dokumenty z wykazanymi danymi, na podstawie których nastąpi ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz jego wysokości. Do przekazania tych informacji służy raport ZUS RIA.

 • W żadnej z przygotowanych przez nas prognoz nie ma informacji, czy i o ile może wzrosnąć składka emerytalna. Jeśli otrzymamy zalecenie przygotowania takiego szacunku, to je wykonamy - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z DGP.

 • Prezes ZUS: Strajk pracowników nie zaszkodzi emerytom

  Nie boi się pani, że strajk w ZUS zakłóci obniżenie wieku emerytalnego? - Obawiam się różnych zjawisk społecznych i staram się być przygotowana do skutecznego zarządzania nimi. Zapewniam, że do obsługi obniżenia wieku emerytalnego ZUS jest przygotowany. Możemy wykonać wszystkie zadania, jakie wynikają z ustawy. - Liczę na pozytywne zakończenie sporu zbiorowego, który mamy w zakładzie...

 • Prezes ZUS przekazała wnioski z przeglądu emerytalnego

  Wyniki przeglądu emerytalnego przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wnioski po tym przeglądzie zostały przekazane do resortu rodziny i pracy - zapowiedziała PAP prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska. Zgodnie z propozycjami rekomendacji ZUS miałby się stać jedyną instytucją odpowiedzialną za wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych.