• Informacje na temat:

  zus świadczenia przed emerytalne

Artykuły na temat: zus świadczenia przed emerytalne
 • Świadczenia przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne pozwala uniknąć bezrobocia tuż przed emeryturą.

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego

 • ZUS rozesłał do 20 mln Polaków listy o stanie kont emerytalnych. To interesuje każdego, więc wyjaśnijmy, o co chodzi.

 • Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego

  Osoby, które po przyznaniu emerytury nadal pracują, mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Jeżeli emerytura była obliczona według starych zasad, ZUS doliczy okresy składkowe i nieskładkowe, które wystąpiły po przyznaniu świadczenia.

 • Zobacz, co będzie miało znaczenie dla twojego przyszłego świadczenia.

 • W żadnej z przygotowanych przez nas prognoz nie ma informacji, czy i o ile może wzrosnąć składka emerytalna. Jeśli otrzymamy zalecenie przygotowania takiego szacunku, to je wykonamy - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z DGP.

 • Akta pracownicze; Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

  ...przekaże do ZUS odpowiednie dokumenty z wykazanymi danymi, na podstawie których nastąpi ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz jego wysokości. Do przekazania tych informacji służy raport ZUS RIA.

 • Obniżenie wieku emerytalnego? SN: Tylko z ograniczeniem dorabiania do świadczenia

  Ewentualne obniżenie wieku emerytalnego powinno być połączone z ograniczeniem dorabiania do świadczeń z ZUS. Taki postulat zgłosił do prezydenckiego projektu Sąd Najwyższy.

 • ..., jak i przyszli emeryci (oni zyskają najwięcej) oraz osoby, które pobierały dotąd tzw. wcześniejszą emeryturę. O przeliczenie świadczenia na nowych zasadach mogą ubiegać się urodzeni przed 1.01.1949(...) r., jednocześnie kontynuując opłacanie składek ZUS. Uwaga! Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz w życiu i podstawa obliczenia nowego świadczenia zostanie pomniejszona o pobrane już kwoty...

 • Solidarność: Składka emerytalna płacona od każdej złotówki

  W 2020 r. 662 tys. osób pobierać ma świadczenia z tytułu obniżenia wieku emerytalnego. Będzie to kosztować FUS ponad 15 mld zł. Skąd wziąć pieniądze? Organizacje pracodawców przypominają, że ostrzegały przed konsekwencjami obniżenia wieku emerytalnego.