• Informacje na temat:

  zus świadczenia przedemerytalne

Artykuły na temat: zus świadczenia przedemerytalne
 • Świadczenia przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne pozwala uniknąć bezrobocia tuż przed emeryturą.

 • Na nowych zasadach ustalania kwoty bazowej nie zyskają wszyscy seniorzy. Pobierający świadczenia przedemerytalne nie mogą złożyć wniosku o ustalenie nowej kwoty bazowej.

 • ...wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Mamy na to 30 od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. To termin nieprzekraczalny. Jeśli mamy jednocześnie prawo do tego świadczenia i renty rodzinnej albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS wypłaca tylko jedno z tych świadczeń. Podstawa...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • W firmie, w której pracuję zapowiadają się zwolnienia grupowe. Jestem jeszcze przed okresem ochronnym i boję się, że mnie zwolnią. Czy mam szanse dostać świadczenie przedemerytalne, jeśli nie znajdę innej pracy? Maria Z. z Łomży...

 • Niektórzy nauczyciele mogą liczyć na świadczenie kompensacyjne

  Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Otrzymają je, jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną określony wiek i rozwiążą stosunek pracy. Wysokość świadczenia obliczana jest na nowych zasadach. Obecnie świadczenie kompensacyjne wynosi średnio blisko 2 tys. zł brutto, pobiera je ponad 5 tys. nauczycieli.

 • Świadczenia przedemerytalne: komu się należą

  Po utracie pracy, gdy do emerytury jeszcze trochę brakuje, można starać się o pieniądze z ZUS. Radzimy, jak to robić skutecznie.

 • ZUS: Wydano 379 tys. decyzji emerytalnych

  ZUS do 16 grudnia wydał już 379 tys. decyzji wynikających z obniżenia wieku emerytalnego. 53 tys. to decyzje odmowne lub te, które dotyczą zawieszenia wypłaty świadczenia - poinformowało w środę kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Może uzyskać pani prawo do świadczenia przedemerytalnego, ale o ile łącznie przepracowała pani 30 lat. Nie otrzymuje się go jednak automatycznie. Najpierw trzeba iść do urzędu pracy i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli po pół roku nadal nie będzie pani miała pracy, urząd wyda zaświadczenie potwierdzające 6-miesięczny okres pobierania zasiłku. Z nim dopiero trzeba udać się do ZUS...

 • Dla 310,5 tys. osób ZUS zdecydował już o wypłacie emerytur wynikających z przepisów obniżających wiek emerytalny. Na ich podstawie do 15 grudnia ZUS ogółem wydał decyzje emerytalne już dla 379,2 tys. osób - dowiedziała się PAP w Zakładzie. To 92,5 proc. ze wszystkich 410 tys. osób, które do końca roku mogą złożyć taki wniosek.