• Informacje na temat:

  zus świadczenia przedemerytalne po 2008

Artykuły na temat: zus świadczenia przedemerytalne po 2008
 • Niedawno rząd przeforsował zmiany, według których wiek emerytalny stopniowo będzie wydłużony do 67 lat. Jednak nadal obowiązują przepisy, dzięki którym niektóre osoby mogą wcześniej zrezygnować z pracy i otrzymywać świadczenia z ZUS. Wyjaśniamy, kto ma do tego prawo.

 • Wcześniej na emeryturę: Co się zmieni od 1 października?

  Od 1 października zostanie obniżony powszechny wiek emerytalny i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czyli wracamy do stanu sprzed 2013 r.

 • Emerytura bez lat pracy

  Emerytura dla 60-latka bez 35 lat pracy. Rozmawiamy z Haliną Wolińską, dyrektorem departamentu świadczeń emerytalno-rentowych w Centrali ZUS.

 • Waloryzacja i jednorazowy dodatek do emerytur niepewne

  Odchodzący rząd obiecywał najuboższym emerytom jednorazowy dodatek wypłacony w przyszłym roku. Ci jednak mogą go wcale nie zobaczyć.

 • Nadal można uzyskać wcześniejsze świadczenia z ZUS. Najpopularniejsze z nich to: emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne oraz świadczenia kompensacyjne dla(...) odpowiedni wiek i staż – szczegóły warto sprawdzić w ZUS. Kwota świadczenia Wynosi 1029,86 zł brutto. Od tej zasady jest wyjątek: osoby, którym przyznano świadczenie przedemerytalne w związku...

 • FOR: Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego będzie wypychać młodych Polaków na emigrację

  Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju uważają, że przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet) może spowodować większą emigrację młodych Polaków.

 • Renta socjalna: Dla kogo ten przywilej?

  Renta socjalna to świadczenie zabezpieczające dla osób, którym nie przysługuje ani renta z tytułu niezdolności do pracy, ani emerytura, gdyż ich niezdolność do pracy powstała zanim miały możliwość wejścia na rynek pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dn. 8.04.2008 r., I UK 264/07). Kwestie z nią związane zostały uregulowane w ustawie o rencie socjalnej.

 • Podwyżka abonamentu rtv od stycznia

  Od 1 stycznia 2016 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie (podwyżka o 0,50 zł w porównaniu z 2015 rokiem), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie (podwyżka o 1,40 zł). Zmiana stawek nie wpłynie na sytuację ekonomiczną osób ustawowo zwolnionych z opłat, znajdujących się w katalogu zawierającym 22 niżej wymienione grupy.

 • Zmiany w emeryturach i rentach

  ...wakacjami może odbyć się jego pierwsze czytanie. Dotyczy nie tylko emerytów i rencistów ZUS (7,3 mln), ale także innych osób otrzymujących świadczenia podwyższane tak jak emerytury i renty z ZUS (np. świadczenia przedemerytalne, renty socjalne) oraz świadczeniobiorców KRUS i tzw. służb mundurowych. W sumie 9,8 mln osób. Obecnie waloryzacja odbywa się wtedy, gdy od ostatniej podwyżki wskaźnik...

 • Zmiany w emeryturach 2017: Waloryzacja i obniżenie wieku emerytalnego

  Przyszły rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Ale to nie wszystko. Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 roku.