• Informacje na temat:

  zus swiadczenie

Artykuły na temat: zus swiadczenie
 • ...dopiero, kiedy upłynie maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego, tzn. po 182 dniach (w wypadku gruźlicy po 270 dniach). O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. Jak się o nie starać? Proszę złożyć w swoim oddziale wniosek (druk ZUS Np-7), dołączając do niego zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez Pani lekarza prowadzącego (druk ZUS N-9) oraz wywiad zawodowy z miejsca...

 • Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat. W Polsce żyje dziś 2,3 tys. stulatków, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. W 2013 r. ZUS na świadczenia honorowe wydał 76,5 mln zł; w 2035 r. ma to być ponad 626 mln zł.

 • Złóż wniosek do ZUS (ZUS Np-7) o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Możesz się o nie ubiegać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, a minął już okres pobierania zasiłku chorobowego – 182 dni (270 dni, w przypadku gruźlicy lub ciąży). Świadczenie zostanie przyznane na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS. Twoje dalsze leczenie (rehabilitacja) musi rokować na odzyskanie...

 • Matki ruszyły po świadczenie rodzicielskie

  Ponad 80 tys. osób, które nie mają prawa do zasiłku z ZUS, otrzymuje budżetowe wsparcie po urodzeniu dziecka. Wśród nich przeważają opiekunowie maluchów, które przyszły na świat jeszcze w 2015 r.

 • Gdy zabraknie bliskiej osoby, rodzina może znaleźć się nagle w trudnej sytuacji, także materialnej. Pomocna okazuje się wówczas renta rodzinna. ZUS przyznaje ją najczęściej małżonkowi i dzieciom zmarłego, o ile są spełnione określone warunki.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  Ciężarne, które nie pracują i nie prowadzą firmy, mogą zyskać nowy sposób na otrzymanie wypłat z ZUS przed porodem i po nim. Obecnie nie mają one prawa ani do zasiłku chorobowego, ani macierzyńskiego(...) wynagrodzenie do porodu, czyli w praktyce nawet przez sześć miesięcy (i płatne chorobowe). Jeśli więc nowe przepisy wejdą w życie, otworzy się zupełnie nowa furtka na pozyskiwanie wypłat z ZUS. - Zatrudnienie...

 • Ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto świadczenie z programu "Emerytura plus" - poinformował w piątek PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, do wypłaty zostały jeszcze tylko "trzynastki" dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

 • Osoba, która jest na wcześniejszej emeryturze i dorabia, ma obowiązek rozliczać się z ZUS-em z dodatkowych przychodów.

 • Świadczenie rehabilitacyjne: Koniec bezterminowego ścigania przez ZUS

  ZUS nie będzie mógł w nieskończoność domagać się zwrotu nienależnie zapłaconego świadczenia rehabilitacyjnego. Do tej pory mógł to robić nawet po wielu latach.