• Informacje na temat:

  zus świadczenie przedemerytalne ile można dorobić

Artykuły na temat: zus świadczenie przedemerytalne ile można dorobić
 • Podwyższenie wieku emerytalnego i duże bezrobocie sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych. W ubiegłym roku pieniądze z tego tytułu otrzymywało ponad 155 tys. osób – o ponad 30 tys. więcej niż w 2012 r. Wyjaśniamy, kto może takie świadczenie otrzymać.

 • Ile można dorobić na rencie i emeryturze?

  Jesteś na rencie lub wcześniejszej emeryturze? A może otrzymujesz świadczenie kompensacyjne albo przedemerytalne? Wyjaśniamy, ile możesz dorobić, by ZUS nie zmniejszył lub nie wstrzymał wypłaty świadczenia.

 • Środki z ZUS-u często nie starczają na utrzymanie... Wielu rencistów i emerytów musi dorabiać. Ale ci na wcześniejszej emeryturze muszą uważać, by nie zarobić za dużo, bo ZUS może im obciąć wypłacane środki.

 • Ile można dorobić do renty i emerytury

  ..., dochody ze zleceń, służby mundurowej i działalności gospodarczej. Świadczenie przedemerytalne: Kiedy będzie zmniejszone, kiedy można je stracić Osoby, którym ZUS wypłaca świadczenie przedemerytalne(...)Świadczenia z ZUS-u nie są wysokie... Wiele osób musi szukać dodatkowych źródeł dochodu. Jednak nie wszyscy mogą dorobić, ile chcą! Są ograniczenia. Obowiązek pracującego emeryta i rencisty...

 • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS.

 • Każdy emeryt, bez względu na wiek, może dorabiać do świadczenia z ZUS.

 • Chyba każdy z nas jest zainteresowany tym, kiedy będzie przechodził na emeryturę, jakie otrzyma świadczenie, czy będzie mógł dorabiać? Nowa ustawa na pewno oznacza zmiany w życiu obecnych pracowników i przyszłych emerytów.

 • Renta socjalna: Dla kogo ten przywilej?

  Renta socjalna to świadczenie zabezpieczające dla osób, którym nie przysługuje ani renta z tytułu niezdolności do pracy, ani emerytura, gdyż ich niezdolność do pracy powstała zanim miały możliwość wejścia na rynek pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dn. 8.04.2008 r., I UK 264/07). Kwestie z nią związane zostały uregulowane w ustawie o rencie socjalnej.

 • Są osoby, które nie chcą pracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kto ma ten przywilej? O tym decyduje najczęściej zawód, ale też wiek i staż. Oto szczegóły!