• Informacje na temat:

  zus swiadczenie przedemerytalny

Artykuły na temat: zus swiadczenie przedemerytalny
 • Szansa dla seniorów na świadczenie przedemerytalne

  ...pobierać zasiłek dla bezrobotnych. 2. Następnie trzeba złożyć w oddziale ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Jest na to 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy o zakończeniu okresu pobierania zasiłku. 3. Jeżeli ZUS wyda decyzję odmowną, można się odwołać do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych w sądzie okręgowym.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Mam przyznane świadczenie przedemerytalne do 60. r. ż. Czy w związku z przedłużeniem wieku emerytalnego dłużej też będę dostawać to świadczenie z ZUS? Zofia ze Starachowic...

 • Na nowych zasadach ustalania kwoty bazowej nie zyskają wszyscy seniorzy. Pobierający świadczenia przedemerytalne nie mogą złożyć wniosku o ustalenie nowej kwoty bazowej.

 • ...czasie nie może Pani odmówić bez ważnej przyczyny przyjęcia pracy). Dopiero po 6 miesiącach można złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia (ma Pani na to 30 dni od daty wydania zaświadczenia(...) Pani przekroczyć wyznaczonych przez ZUS limitów. Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski...

 • Niektórzy nauczyciele mogą liczyć na świadczenie kompensacyjne

  Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Otrzymają je, jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną określony wiek i rozwiążą stosunek pracy. Wysokość świadczenia obliczana jest na nowych zasadach. Obecnie świadczenie kompensacyjne wynosi średnio blisko 2 tys. zł brutto, pobiera je ponad 5 tys. nauczycieli.

 • Świadczenia przedemerytalne

  ...wykonywania pracy zarobkowej. Ostatnio coraz więcej osób pobiera takie świadczenie (obecnie wynosi ono 938,25 zł miesięcznie). Według danych ZUS przez ostatnie półtora roku przybyło ich blisko 40 proc(...) pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252 ze zm.). Osoby, które prowadziły działalność...

 • Zmiany w zatrudnianiu seniorów? Krótsza ochrona przedemerytalna i umowy terminowe bez limitu

  Pracodawcy chcą skrócenia okresu ochronnego dla osób w wieku przedemerytalnym. Jednocześnie deklarują, że chętniej dadzą zajęcie emerytom, jeśli będą mogli zawierać z nimi umowy na czas określony.

 • Podwyższenie wieku emerytalnego i duże bezrobocie sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych. W ubiegłym roku pieniądze z tego tytułu otrzymywało ponad 155 tys. osób – o ponad 30 tys. więcej niż w 2012 r. Wyjaśniamy, kto może takie świadczenie otrzymać.

 • ZUS wysyła PIT-y do podatników

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2015 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2015 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2016 r.