• Informacje na temat:

  zus urlopy rodzicielskie

Artykuły na temat: zus urlopy rodzicielskie
 • ...wyliczony przez ZUS zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł netto, matce należy się wyrównanie. Bywa, że z tytułu wykonywanej pracy lub opłacanych składek wynika, że świadczenie będzie niższe niż 1000 zł. Wtedy trzeba złożyć do ZUS wniosek o wyrównanie. Należy to zrobić w ciągu 3 tygodni od urodzenia dziecka. Wyrównanie nie następuje automatycznie! Finansowe wsparcie należy się też rodzicom...

 • Zasiłek macierzyński po zmianach w urlopach rodzicielskich

  Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów z tytułu rodzicielstwa. W urlopach tych z dniem 2 stycznia 2016 r. nastąpiły istotne zmiany, które odpowiednio przekładają się na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wysokość.

 • Nowe prawo zabierze rodzicom prawo do urlopu rodzicielskiego? Trzy mity wokół nowej dyrektywy unijne

  ..., że już teraz przymuszamy ojców do dwóch tygodni ojcowskiego, a ojca lub matkę - do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Te urlopy - jeżeli nie zostaną wykorzystane (ojcowski w ciągu dwóch pierwszych(...)Rodzice nie będą już mogli samodzielnie decydować o uprawnieniach opiekuńczych. Stracą część urlopu rodzicielskiego. Mężczyźni będą zmuszani do korzystania z niego - to trzy podstawowe argumenty...

 • Państwo opiekuńcze po polsku: z jednej strony 500 zł na dziecko, z drugiej bezwzględny ZUS

  Z jednej strony: 500+ i długie urlopy rodzicielskie. Z drugiej: ZUS odmawiający zasiłków i pozbawione empatii sądy.

 • Urlopy dzielone na dzieci. Nadchodzą ważne zmiany w płatnej opiece

  Bruksela wymusi zmiany w zasadach przysługiwania urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Dwa miesiące płatnej opieki mają być przypisane do każdego z rodziców.

 • Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

  Brak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Przez odpowiedni dla tego świadczenia okres, począwszy od 1 stycznia 2016 r., mogą oni jednak pobierać świadczenie rodzicielskie.

 • ...co mama (ramka obok). Może sam wyko rzystać go w całości lub dowolnie podzielić się nim z mamą. Uwaga! Tata składa wnioski o te urlopy do pracodawcy lub do ZUS (jeśli prowadzi działalność(...) (o stawkach i zasadach wypłaty piszemy poniżej). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tata zamiast mamy (lub podzielić się z nią tym urlopem). Wystarczy, że tata złoży pisemny wniosek do swojego...

 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.

 • Urlopy dla rodziców. Zmiany, które ułatwią opiekę nad dziećmi

  ...wolnego (65 przy bliźniakach) ZUS płaci 80 proc. pensji. Macierzyński oraz ojcowski Pierwszy przysługuje każdej mamie, która w chwili porodu podlegała ubezpieczeniu. Do marca b.r. dzielił się na część podstawową (20 tygodni lub 31 tygodni po urodzeniu bliźniąt) i dodatkową (odpowiednio 6 i 8 tygodni). Urlop dodatkowy został teraz włączony do urlopu rodzicielskiego. Ojcu dziecka przysługują zaś...

 • Ewa Kopacz: Tysiąc złotych przez rok po urodzeniu dziecka

  Od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy - zapowiedziała w expose premier Ewa Kopacz. W latach 2015-2020 na wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli rząd przeznaczy 2 mld zł.