• Informacje na temat:

  zus ustawa abolicyjna

Artykuły na temat: zus ustawa abolicyjna
 • Przez kilka lat prowadziłam działalność gospodarczą. W latach 2007 – 2009 firma źle prosperowała i nie odprowadzałam składek ZUS. Zaległości narastały, powiększone o odsetki, koszty upomnień itd. Środków na spłatę nadal nie mam. Czy to prawda, że mogę ubiegać się o umorzenie długu? – pyta Agnieszka A. z Mazowsza.

 • PO: Abolicja podatkowa obejmie ponad 400 tys. przedsiębiorców

  Ponad 400 tys. przedsiębiorców ma objąć tzw. ustawa abolicyjna, która daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Głosowanie nad projektem tej ustawy zaplanowano na piątek.

 • ZUS może ci umorzyć zaległe składki

  Na złożenie wniosku mamy 2 lata Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o ich...

 • Na abolicji składek ZUS skorzystają także nieuczciwi?

  Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, już od dziś będą mogły ubiegać się ich umorzenie. Na abolicji skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów, ale także ci, którzy celowo w tym czasie nie płacili składek. Ustawa abolicyjna ma objąć 437 tys. osób, a kwota umarzanych należności opiewa na ok

 • Cudzoziemcy uratują nam rynek pracy. Niech tylko przyjadą. Trzeba ich zachęcić

  ..."uporczywe" zatrudnianie przebywającego w Polsce nielegalnie cudzoziemca miałaby wynosić do 10 tys. zł, a kara do 3 lat pozbawienia wolności. Projekt wprowadza też zapis, że pracodawca ma powiadamiać ZUS o zatrudnieniu cudzoziemca. ZUS przekaże te informacje do Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Nie wiadomo, jak to zadziała, bo poza batem rząd powinien też zatroszczyć się o marchewkę...

 • Abolicja: Unia za umorzeniem składek ZUS

  Po 9 miesiącach drążenia tematu Komisja Europejska ogłosiła, że nie ma uwag do uchwalonej rok temu przez Sejm ustawy odpuszczającej składki ubezpieczeniowe. Mogą z niej skorzystać wszyscy - informuje "Dziennik Polski".

 • "Dziennik Polski": ZUS odpuści długi, ale nie odda kasy bez wyroku sądu

  Pół miliona byłych i czynnych przedsiębiorców od połowy stycznia będzie mogło skorzystać z umorzenia składek na ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. - czytamy w "Dzienniku Polskim".

 • Umorzenie składek ZUS przedsiębiorców za lata 1999-2009

  Senat uchwalił ustawę abolicyjną. Przewiduje ona umorzenie składek ZUS dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. Umorzenie nastąpi na wniosek złożony przez płatnika składek w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

 • Ważne dla przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o umorzenie należności

  Podjęcie decyzji przez Komisję Europejską, stwierdzającej że umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej nie będzie stanowiło pomocy publicznej nie ma wpływu na zasady wydawania płatnikom zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Powyższe zaświadczenia mogą być wydane, gdy na koncie płatnika nie figuruje żadne zadłużenie.

 • Przedsiębiorcy chcą abolicji ws. składek ZUS

  Przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców pikietowali w piątek pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Domagają się abolicji nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Chodzi o należności za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r.