• Informacje na temat:

  zus zasiłki pielęgnacyjne

Artykuły na temat: zus zasiłki pielęgnacyjne
 • ...!). Wypłaca go ZUS i obecnie wynosi 206,76 zł miesięcznie. O taki dodatek nie trzeba występować, przyznawany jest z urzędu.

 • 1 listopada wzrosną zasiłki pielęgnacyjny, specjalny opiekuńczy i dla opiekunów

  - 1 listopada wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - poinformowała w poniedziałek w Stargardzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • ...i do samodzielnej egzystencji, mają prawo ponadto do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS – 203,50 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Taki emeryt czy rencista nie(...) Wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego – z 520 zł do 620 zł. Natomiast osoby, które nie pobierają tego świadczenia, mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy (zasady jego...

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • ...jest więcej niż jedno trwale chore dziecko. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje wówczas obydwojgu rodzicom. Inne świadczenie to specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób, na których ciąży obowiązek(...) 75 lat i nie dostają takiego dodatku z ZUS. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł. Od 2017 roku na korzyść zmieniła się również sytuacja osób, których podopieczny zmarł. Wcześniej opiekun tracił prawo...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30

 • Rodzic, który zrezygnował z pracy zawodowej, żeby móc opiekować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ma być ono rekompensatą za to, co(...)), ale tylko wtedy, gdy dziecko się uczy. Nie tylko rodzice O świadczenie pielęgnacyjne najczęściej starają się matka lub ojciec niepełnosprawnego dziecka. Ale przysługuje ono również innym bliskim...

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • Aleksandra W. opiekuje się mężem inwalidą, który wymaga całodobowej opieki. Kobieta zastanawiała się, czy nie mogłaby dostawać na niego świadczenia pielęgnacyjnego. W tej sprawie poszła do Zakładu(...) – powiedziała urzędniczka. Co zamiast świadczenia? Urzędniczka miała jednak dla Aleksandry pocieszające wieści. Poinformowała ją bowiem, że zamiast o świadczenie pielęgnacyjne, może się starać o specjalny...

 • ZUS wysyła PIT-y do podatników

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2015 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2015 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2016 r.