• Informacje na temat:

  zus zua

Artykuły na temat: zus zua
 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie(...) również wtedy, gdy ZUS przekwalifikuje samodzielną umowę o dzieło na umowę zlecenia.

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.

 • ZUS chce wiedzieć o nas jeszcze więcej

  ...i przechowywania dokumentów lub ich kopii uprawniających do pobytu w naszym kraju przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. ZUS musi wiedzieć Ważną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracodawca musi powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązujący formularz ZUS ZUA zawiera rubrykę "obywatelstwo". Informacje o zatrudnieniu cudzoziemca będą...

 • ZUS zachęca do skorzystania z możliwości opłacania niższej składki

  Zdobycie finansowania jest największym wyzwaniem dla początkujących firm. Dzięki preferencyjnym składkom ZUS mogą na starcie płacić mniej.

 • Ty pytasz, ekspert odpowiada: Działalność gospodarcza w trakcie urlopu bezpłatnego

  ...rozwiązać tę sytuację w ZUS i urzędzie skarbowym? Czy podczas urlopu bezpłatnego powinienem płacić składki na ubezpieczenia? Jak prawidłowo powinienem rozliczyć się w urzędzie skarbowym jeśli osiągam...

 • Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Zatrudniając pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz prowadzić dodatkową dokumentację (ewidencję) dotyczącą wykonywanej przez nich pracy. Do obowiązków pracodawcy należy też zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których zatrudniał

 • .... Można zwrócić się do ZUS o przywrócenie terminu do zapłaty zaległej składki. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa. Ważna rada: Jeśli nie zwróci się Pani do ZUS o przywrócenie terminu, trzeba będzie wypełnić druk ZUS ZUA.

 • Dokumenty ZUS po zakończeniu ulgi na start

  Osoba, która zakłada działalność gospodarczą i spełnia określone warunki, może przez pierwsze pół roku jej prowadzenia nie płacić za siebie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, korzystając z tzw. ulgi na start. Po upływie tego okresu przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ale może skorzystać z następnej preferencji, tzw. małego ZUS, o ile oczywiście spełni ku temu

 • ...świadczenia usług objętych VAT. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Zgłaszamy się do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie wypełniamy druk ZUS ZUA (jeśli prowadzenie działalności(...) nas tylko wtedy, gdy mamy specjalny certyfikat, tzw. bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna i stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS (ewentualnie...

 • Korygowanie przez płatnika składek błędów w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków płatnika składek jest sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS (w tym m.in. zgłoszeniowych i wyrejestrowujących). Istotne jest, aby zostały one wypełnione w taki sposób, aby nie zawierały błędów. Jeżeli natomiast płatnik wykaże w nich nieprawidłowe dane, wówczas powinien je skorygować. Warto więc przypomnieć zasady korygowania druków ubezpieczeniowych.