• Informacje na temat:

  zus zwolnienia lekarskie kontrola

Artykuły na temat: zus zwolnienia lekarskie kontrola
 • ...wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Pracodawca może upoważnić pracownika firmy do przeprowadzenia kontroli lub wystąpić o to do ZUS. Kontroli z urzędu podlegają zwolnienia dłuższe niż 33 dni. Krótsze ZUS sprawdza prawie wyłącznie na wniosek pracodawców. Dzieje się tak z powodów finansowych – dopiero od 33. dnia zwolnienia zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Kontrolowany może być każdy...

 • Polacy na L4: Jakie są efekty kontroli zwolnień lekarskich?

  Jak poinformował ZUS, w efekcie kontroli zwolnień lekarskich w 2017 r. wstrzymano lub cofnięto świadczenia chorobowe na kwotę 200,7 mln zł. Rok wcześniej było to 203,8 mln zł. ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

 • ...zacznie odchodzić do lamusa. Zastąpi je e-zwolnienie, które drogą elektroniczną z gabinetu lekarskiego trafi do ZUS i do pracodawcy. To rozwiązanie ma swoje plusy, ale też minusy.

 • W ubiegłym roku ZUS wstrzymał wypłatę prawie 16,3 mln zł zasiłków chorobowych

  Pracownicy nie zawsze wykorzystują zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinno ono służyć jak najszybszemu powrotowi do zdrowia. Nieuzasadnione zwolnienia to dodatkowe koszty dla pracodawców. Dlatego pracownicy są coraz częściej kontrolowani. W 2016 roku wydano 22,2 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3 mln zł.

 • Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

  ...zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Świadczenie chorobowe nie przysługuje również w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 i 2 ustawy(...) może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy także za okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków...

 • Zwolnienia lekarskie nadal nadużywane

  Zwolnienia lekarskie są niezmiennie nadużywane - wynika z kontroli przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zaczął sprawdzać pracowników nawet na kontach facebookowych.

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego ciężarnej

  Jestem obecnie w 6. miesiącu ciąży. Od ponad dwóch miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym skorzystać ze zwolnienia aż do dnia porodu. Słyszałam jednak, że ZUS może je zakwestionować. Czy to prawda? Czy mogę zostać skontrolowana?

 • Na e-zwolnieniach lekarskich zyskują pracownicy, firmy i ZUS

  Cyfryzacja zwolnień daje większe możliwości kontroli zasadności ich wystawienia. Dotychczas dokument docierał do ZUS-u najczęściej po powrocie chorego do pracy. Zdaniem ekspertów, nawet 12 proc. zwolnień może być wystawianych bezzasadnie.

 • Kontrola na zwolnieniu lekarskim

  ...wyjechać do rodziny (która zapewni pani opiekę). Najlepiej wtedy podać pracodawcy (i ZUS) swoje miejsce pobytu w czasie zwolnienia. – Jak przebiega kontrola? – Najczęściej wykonuje ją upoważniony(...) zwolnienia lekarskiego masz 7 dni. Jeśli się spóźnisz, ZUS będzie miał prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego. Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwentka Studium...

 • L4 w formie elektronicznej

  2016 rok wnosi wiele zmian, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie dla pracowników.