• Informacje na temat:

  zwolnienia podatku vat

Artykuły na temat: zwolnienia podatku vat
 • Decydując się na powrót z emigracji w USA nie musimy się obawiać, że fiskus każe nam od sprowadzanego do Polski majątku zapłacić VAT, akcyzę czy cło. Cały nasz majątek, zwany mieniem przesiedleńczym, jest z tych danin zwolniony. Aby ze zwolnienia skorzystać, musimy udokumentować, że poza granicami Polski przebywaliśmy dłużej niż 12 miesięcy. Konieczne...

 • Za przedsiębiorcami już połowa roku. Ci, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, powinni zacząć uważniej monitorować wartość sprzedaży. Przekroczenie 150 000 zł spowoduje u nich utratę prawa do zwolnienia, a co za tym idzie, zrodzi obowiązek rozliczania VAT-u.

 • ...z fiskusem – bo jest płatnikiem podatku VAT. Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym przypadku nie występuje, kupujący mieszkanie nie odprowadza żadnej daniny. Chcę sprzedać(...) upływem pięciu lat od nabycia spadku, może Pani skorzystać ze zwolnienia podatku dochodowego, pod warunkiem, że w ciągu dwóch lat przeznaczy Pani pieniądze uzyskane ze sprzedaży na „własne cele mieszkaniowe...

 • Konsekwencje powrotu do zwolnienia z VAT

  Z uwagi na podniesienie od początku 2017 r. limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT do 200.000 zł, większa grupa podatników może korzystać z tego zwolnienia. Jednak powrót do zwolnienia podmiotowego może spowodować u niektórych podatników obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia zakupionych środków trwałych, wyposażenia oraz towarów

 • Dotychczas urząd skarbowy mógł dowolnie, bez żadnego uzasadnienia, wydłużać termin zwrotu firmom nadpłaconego podatku VAT. Na szczęście sytuacja ta powinna wreszcie się zmienić.

 • Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

  Dotychczas ze zwolnienia z VAT mogli korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W 2017 r. ze zwolnienia z VAT mogą także korzystać drobni przedsiębiorcy, z tą różnicą, że wskazany limit został podniesiony do 200.000 zł. Warto się zastanowić, kiedy korzystanie ze zwolnienia z VAT jest

 • VAT zagraża pakietom medycznym

  ...zwolnienia z tego podatku świadczeń medycznych. Obok zakresu usług zasadnicze stało się to, kto je świadczy. Bez VAT pozostaną m.in. usługi, które służą profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy, pielęgniarki, dentystów. - Z nowelizowanych przepisów wynika jednoznacznie, iż po 1 lutego nie będzie już podstawy zwolnienia z VAT pakietów...

 • Powrót do zwolnienia od VAT nie tylko na początku roku podatkowego

  Przedsiębiorca płacący VAT, który chciałby wrócić do zwolnienia z tego podatku, może to zrobić z początkiem dowolnego miesiąca. Pod warunkiem, że minęło 12 miesięcy od końca roku, w którym ze zwolnienia zrezygnował - wynika z interpretacji Ministra Finansów.

 • W ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), dodano w art. 41 przepisy, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania i zastosowania właściwych stawek VAT w okresie przejściowym.

 • Zwolnienie z podatku VAT dla wykonujących usługi szkoleniowe

  Zwolnienie z podatku VAT dla wykonujących usługi szkoleniowe, finansowane w całości ze środków publicznych, obejmuje również świadczenia podwykonawców.