• Informacje na temat:

  zwolnienie chorobowe wynagrodzenie

Artykuły na temat: zwolnienie chorobowe wynagrodzenie
 • Jeśli źle się czujesz, idź do lekarza. Mając zwolnienie uzyskasz prawo do zasiłku...

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Zwolnienie chorobowe, prawa i obowiązki

  ...zakładu pracy w ciągu 7 dni, bo na tej podstawie wypłaci on wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (w przeciwnym razie zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25 proc.). Zasiłek chorobowy wynosi 80(...) – nadal jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. O długości świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Może ono jednak trwać maksymalnie 3 miesiące. Po takim okresie nieobecności...

 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy pracownik odbiera wolne za nadgodziny

  kalendarzowymi. Za styczeń br. pracownik otrzymał wynagrodzenie, na które składało się wynagrodzenie miesięczne oraz pięć stawek godzinowych za sobotę, natomiast za luty br. wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o pięć stawek godzinowych. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy trwającej w marcu br. należy uzupełnić wynagrodzenie za luty br.?

 • ...daty na zwolnieniu, obniży wynagrodzenie chorobowe o 25 proc. Wysokość pensji Na zwolnieniu lekarskim przysługuje ci 80 proc. wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego. Wyjątki: – 100 proc(...) Gdy idziemy na zwolnienie lekarskie, nie zostajemy bez środków do życia. Otrzymujemy zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może dać nam w tym czasie...

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy podstawa ustalana jest z okresu wynoszącego od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Dla prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia nie bez znaczenia

 • Wynagrodzenie podczas choroby

  Zasadniczo, gdy jesteśmy na zwykłym zwolnieniu lekarskim, otrzymujemy 80 proc. wynagrodzenia (do obliczeń przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po(...) przypada w okresie ciąży, powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, została spowodowana chorobą zawodową. 100 proc. pensji dostaniemy również wtedy, gdy mamy zwolnienie z tytułu...

 • Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Choroba, macierzyństwo albo opieka nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny uprawnia ubezpieczonego do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Podstawę wymiaru tych świadczeń dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za

 • ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie; 98 mln zł wraca do funduszu chorobowego

  ...​98,4 mln zł wróciło do funduszu chorobowego po tym, jak ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w pierwszym półroczu 2017 r. - poinformował PAP w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?