• Informacje na temat:

  zwolnienie l4 wynagrodzenie

Artykuły na temat: zwolnienie l4 wynagrodzenie
 • Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie

  Wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych i sposób ich odpracowania zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Przy czym zgodę na opuszczenie miejsca pracy przez pracownika musi wyrazić pracodawca. Jeżeli odpracowanie wyjścia prywatnego będzie miało miejsce w innym miesiącu niż zwolnienie z pracy, znajdzie to odzwierciedlenie w wynagrodzeniu pracownika.

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Wynagrodzenia w Grecji

  ...dostatnie życie. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Grecji było w 2009 roku i wyniosło 1838 euro brutto. Jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku grecka gospodarka prosperowała poprawnie, przynajmniej na(...) i czternastych pensji w sektorze publicznym, ograniczenia zatrudnienia i likwidacji godzin nadliczbowych. Plan oszczędności zakładał zwolnienie 150 tys. pracowników sektora budżetowego, podniesienie podatków...

 • Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie

  Na przedsiębiorcy zatrudniającym pracowników ciążą pewne obowiązki. Tak jest m.in. w przypadku przedłożenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego potwierdzającego jego niezdolność do pracy z powodu choroby. Jako jego pracodawca, powinien ustalić prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz jego wysokość i dokonać ewentualnej wypłaty tego świadczenia. A jeśli wymiar dni tego świadczenia został już w danym roku kalendarzowym wykorzystany przez pracownika, zobowiązany jest podjąć wypłatę zasiłku...

 • Wynagrodzenie podczas choroby

  ...przypada w okresie ciąży, powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, została spowodowana chorobą zawodową. 100 proc. pensji dostaniemy również wtedy, gdy mamy zwolnienie z tytułu(...) przez 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie w czasie ciąży lub zwolnienie z powodu gruźlicy. W takich przypadkach zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 270 dni.

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

  ...​Brak wystarczającej liczby dni urlopu wypoczynkowego lub odmowa jego przyznania, np. gdy nadarzy się okazyjny, bardzo atrakcyjny wyjazd zagraniczny, skłaniają niekiedy pracowników do usprawiedliwienia nieobecności w pracy zwolnieniem lekarskim.

 • ZUS: Zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

  Obecnie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu, co do zasady, skutkuje obniżeniem wysokości należnego świadczenia. Z nowym rokiem do obiegu wejdą e-zwolnienia, które z założenia trafią do płatnika składek i ZUS drogą elektroniczną. Stąd likwidacja sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, choć w niektórych przypadkach nadal będzie ona...

 • Zwolnienie lekarskie w ciąży

  W czasie niedyspozycji zdrowotnej dostajemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, który co do zasady wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Od tej reguły są jednak wyjątki. Dotyczy to m.in. choroby, która przypada w okresie ciąży. Wtedy świadczenie wynosi aż 100 proc. podstawy wymiaru. Aby je otrzymać, pracownica musi przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie, czyli druk ZUS ZLA. Dodatkowo powinien...

 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy pracownik odbiera wolne za nadgodziny

  kalendarzowymi. Za styczeń br. pracownik otrzymał wynagrodzenie, na które składało się wynagrodzenie miesięczne oraz pięć stawek godzinowych za sobotę, natomiast za luty br. wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o pięć stawek godzinowych. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy trwającej w marcu br. należy uzupełnić wynagrodzenie za luty br.?