• Informacje na temat:

  zwolnienie l4 wynagrodzenie

Artykuły na temat: zwolnienie l4 wynagrodzenie
 • Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie

  Wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych i sposób ich odpracowania zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Przy czym zgodę na opuszczenie miejsca pracy przez pracownika musi wyrazić pracodawca. Jeżeli odpracowanie wyjścia prywatnego będzie miało miejsce w innym miesiącu niż zwolnienie z pracy, znajdzie to odzwierciedlenie w wynagrodzeniu pracownika.

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Wynagrodzenia w Grecji

  ...dostatnie życie. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Grecji było w 2009 roku i wyniosło 1838 euro brutto. Jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku grecka gospodarka prosperowała poprawnie, przynajmniej na(...) i czternastych pensji w sektorze publicznym, ograniczenia zatrudnienia i likwidacji godzin nadliczbowych. Plan oszczędności zakładał zwolnienie 150 tys. pracowników sektora budżetowego, podniesienie podatków...

 • Ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. W tym czasie, mimo niewykonywania pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Metodyka jego wyliczania oparta jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

 • Wynagrodzenie podczas choroby

  ...przypada w okresie ciąży, powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, została spowodowana chorobą zawodową. 100 proc. pensji dostaniemy również wtedy, gdy mamy zwolnienie z tytułu(...) przez 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie w czasie ciąży lub zwolnienie z powodu gruźlicy. W takich przypadkach zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 270 dni.

 • Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie

  Na przedsiębiorcy zatrudniającym pracowników ciążą pewne obowiązki. Tak jest m.in. w przypadku przedłożenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego potwierdzającego jego niezdolność do pracy z powodu choroby. Jako jego pracodawca, powinien ustalić prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz jego wysokość i dokonać ewentualnej wypłaty tego świadczenia. A jeśli wymiar dni tego świadczenia został już w danym roku kalendarzowym wykorzystany przez pracownika, zobowiązany jest podjąć wypłatę zasiłku...

 • Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

  ...​Brak wystarczającej liczby dni urlopu wypoczynkowego lub odmowa jego przyznania, np. gdy nadarzy się okazyjny, bardzo atrakcyjny wyjazd zagraniczny, skłaniają niekiedy pracowników do usprawiedliwienia nieobecności w pracy zwolnieniem lekarskim.

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • Zwolnienie lekarskie w ciąży

  W czasie niedyspozycji zdrowotnej dostajemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, który co do zasady wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Od tej reguły są jednak wyjątki. Dotyczy to m.in. choroby, która przypada w okresie ciąży. Wtedy świadczenie wynosi aż 100 proc. podstawy wymiaru. Aby je otrzymać, pracownica musi przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie, czyli druk ZUS ZLA. Dodatkowo powinien...

 • Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

  Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod