• Informacje na temat:

  zwolnienie lekarskie wynagrodzenie

Artykuły na temat: zwolnienie lekarskie wynagrodzenie
 • Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

  ...​Brak wystarczającej liczby dni urlopu wypoczynkowego lub odmowa jego przyznania, np. gdy nadarzy się okazyjny, bardzo atrakcyjny wyjazd zagraniczny, skłaniają niekiedy pracowników do usprawiedliwienia nieobecności w pracy zwolnieniem lekarskim.

 • Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie

  Na przedsiębiorcy zatrudniającym pracowników ciążą pewne obowiązki. Tak jest m.in. w przypadku przedłożenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego potwierdzającego jego niezdolność do pracy z powodu choroby. Jako jego pracodawca, powinien ustalić prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz jego wysokość i dokonać ewentualnej wypłaty tego świadczenia. A jeśli wymiar dni tego świadczenia został już

 • Zwolnienie lekarskie w ciąży

  W czasie niedyspozycji zdrowotnej dostajemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, który co do zasady wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Od tej reguły są jednak wyjątki. Dotyczy to m.in. choroby, która przypada w okresie ciąży. Wtedy świadczenie wynosi aż 100 proc. podstawy wymiaru. Aby je otrzymać, pracownica musi przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie, czyli druk ZUS ZLA. Dodatkowo powinien...

 • Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

  Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod

 • Jeśli lekarz stwierdzi, że choroba nie pozwala nam pracować, wystawia zwolnienie.

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Polacy spędzają na zwolnieniach lekarskich prawie 280 mln dni rocznie

  ...​Chory pracownik może liczyć na wynagrodzenie chorobowe, a potem na zasiłek chorobowy. To pierwsze świadczenie finansuje pracodawca, a drugie jest wypłacane z ubezpieczeń społecznych. Tylko w 2016 roku Polacy spędzili na zwolnieniu lekarskim łącznie 276 milionów dni. Koszty z tym związane są liczone w miliardach złotych.

 • ZUS: Zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

  Obecnie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu, co do zasady(...) nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, choć w niektórych przypadkach nadal będzie ona stosowana.

 • ​Praca podczas zwolnienia lekarskiego - konsekwencje dla pracownika

  Popularne L4 to nic innego jak oświadczenie, że nie jesteśmy zdolni do pracy. Jakie konsekwencje ma podjęcie pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego?

 • Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeń

  Prawo do świadczeń chorobowych ustalają oraz podejmują ich wypłatę niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ZUS. Podstawowym dokumentem niezbędnym przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy ubezpieczonego jest zaświadczenie lekarskie. Zdarza się, że w oparciu o jeden dokument należne jest wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę