• Informacje na temat:

  zyski jsw za 2015

Artykuły na temat: zyski jsw za 2015
 • Tobiszowski o presji płacowej w JSW: Trzeba wyważyć godne zarobki i wyzwania rozwojowe

  ...-miliardowym zyskiem. "Dzisiaj rzeczywiście JSW ma dobrą sytuację, ale musimy zauważyć też olbrzymie obciążenie finansowe z lat poprzednich. Byłoby nieroztropnością, gdybyśmy nie widzieli tej spółki(...), które poniosła załoga na mocy porozumienia z 16 września 2015 r. W grudniu ub. roku JSW podpisała ze związkami porozumienie, na mocy którego spółka wypłaca pracownikom w latach 2018 i 2019

 • Zarząd JSW porozumiał się ws. wzrostu wynagrodzeń

  Zarząd JSW porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac - poinformowała jastrzębska spółka w komunikacie. Porozumienie zakłada podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7 proc. od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce w 2018 roku o 187 mln zł.

 • Zarobki prezesów zarządu w spółkach z branży energetycznej i surowcowej

  .... Oprócz wartości wynagrodzenia podano również informacje, czy dana osoba dalej pełni swoją funkcje. W 2015 roku czterech z dwunastu prezesów przestało pełnić swoją funkcję. Na początku października(...), który był aż o 35 proc. wyższy niż w 2013 roku. Kolejnym prezesem, który przestał pełnić swoją funkcję jest Katarzyna Muszkat z ZEPAK SA, straciła ona swoje stanowisko w październiku 2015 roku, po...

 • Gigantyczne zyski największych spółek na GPW

  Poprawa wyników branży wydobywczej i paliwowej sprawiła, że największe firmy z warszawskiej GPW zarobiły w zeszłym roku rekordowe 35 mld zł.

 • ​Płace w górnictwie węgla w grudniu wzrosły o 37,3 proc. rok do roku

  ...typu dokument, który wygasł z końcem 2015 r. Docelowo realizację programu ma wesprzeć nowa Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która będzie przyjęta do 2020 r. Zawarta w Programie(...) optymalizacji i możliwej konsolidacji struktur organizacyjnych obecnej Grupy Węglowo - Koksowej w kierunku uproszczenia struktury grupy JSW oraz optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. "Po 2020 r. sektor...

 • Prezes JSW odkrywa karty

  JSW chce w ciągu kilku miesięcy przedstawić strategię rozwoju do 2030 roku - poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Zarząd myśli o ofercie publicznej pozyskania kapitału.

 • Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z organizacjami związkowymi porozumienie, na mocy którego spółka wypłaci pracownikom w latach 2018 i 2019 świadczenia zawieszone w 2015 roku - podała JSW w komunikacie. Wartość świadczeń w 2018 roku ma wynieść ok. 350 mln zł, a w 2019 roku ok. 200 mln zł.

 • ME: Audyt w JSW potwierdził m.in. nadmierne zadłużenie spółki

  Doprowadzenie do nadmiernego zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wysokie wydatki m.in. na usługi doradcze i sponsoring oraz nietrafione inwestycje - to niektóre wnioski z audytu, przeprowadzonego na zlecenie resortu energii w spółce.

 • JSW zakłada w 2016 r. przyjęcia do pracy

  Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakładają na 2016 r. przyjęcia do pracy poprzez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo. Mogą one objąć nieco mniejszą liczbę osób, niż spodziewany poziom ponad tysiąca pracowników, którzy w tym czasie odejdą na emerytury.

 • Zysk netto JSW wyniósł 312,1 mln zł

  Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 312,1 mln zł wobec 748 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 335,6 mln zł zysku.